Дніпровська гімназія № 118 Дніпровської міської ради

 

Правила прийому учнів до закладу

 

Правила прийому учнів до закладу

 

1. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

- заяву на ім'я директора школи;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- медичну картку встановленого зразка

 

 

 

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:
  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка.