Дніпровська гімназія № 118 Дніпровської міської ради

 

Управління

 Основні принципи управління

·         Принцип демократичності управління школою. Полягає у поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція представників громадськості, педагогів, батьків, учнів старших і середніх класів. Основні питання роботи школи директор узгоджує з радою. Крім того, в школі діє педагогічна (дорадча) рада. Положенням про загальноосвітній навчальний заклад чітко окреслюються права та обов'язки вчителів, учнів, працівників школи. Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку є демократичною правовою базою.

·         Принцип гуманізації. Ґрунтується на усвідомленні людини як найвищої цінності, необхідності поваги до неї. Передбачає створення гуманних стосунків, оптимальних умов для повноцінної життєдіяльності дитячого і педагогічного колективів. Принцип гласності, відкритості управління. Відкрите прийняття рішень педагогічної ради школи, обговорення поточних питань (розподіл навчальних годин, прийом та звільнення з роботи вчителів, інших працівників). Гласність та відкритість запобігають соціально-психологічній напруженості в педагогічному, учнівському та громадському середовищах.

·         Принцип плановості. Передбачає чітку систему перспективного і щоденного планування усіх видів навчально-виховного, організаційно-господарського процесу з урахуванням об'єктивних умов та соціально-економічних можливостей. При цьому всі плани спрямовані на вирішення основних завдань школи. Принцип перспективності. Випливає з необхідності передбачення та прогнозування діяльності школи не лише на семестр, навчальний рік, але й на увесь цикл навчання учнів у школі.

·         Принцип компетентності. Вимагає високого рівня науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму вчителів.Принцип оптимізації. Спрямований на створення найсприятливіших соціально-психологічних та економічних умов для ефективної діяльності учасників педагогічного процесу.

·         Принцип поєднання єдиноначальності, колегіальності й персональної відповідальності. Виявляється в персональній відповідальності керівника навчально-виховного об’єднання перед вищими органами освіти, суспільством, державою, законом за стан справ у керованій установі. Директор має право в межах

·         Принцип участі громадськості. Полягає у створенні різноманітних комісій, які сприяють роботі школи.